Ceník izolace Climatizer Plus

Cena se stanovuje dle způsobu aplikace podle toho, zda jde o foukání na volné plochy, do vodorovných či šikmých dutin nebo do kolmých stěn. Cena foukané izolace je nejnižší při foukání malé vrstvy na volno. Při foukání větších vrstev izolace a při foukání do uzavřených dutin dochází k částečnému hutnění a tím i k větší spotřebě materiálu.

Objemová hmotnost hotové izolace při tloušťce 10 - 30 cm:

volné foukání 30 - 42 kg/m3
izolace vodorovných dutin 38 - 48 kg/m3
izolace šikmin 45 - 55 kg/m3
izolace svislých stěn 55 - 65 kg/m3

Provedení izolačních prací s Vámi rádi prokonzultujeme, zdarma sestavíme rozpočet a společně najdeme nejlepší řešení. S libovolnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Ceník je pouze orientační. Výsledná cena foukané izolace se odvíjí od množství spotřebovaného materiálu, případné zvýšené pracnosti, velikosti zakázky apod.

Při aplikaci foukané izolace nevzniká žádný odpad a naúčtujeme Vám jen tolik, kolik izolační hmoty bylo opravdu spotřebováno (na rozdíl např. od firem, které izolují pomocí izolačních matrací a vzniká velké množství odřezků).